از مشاوران آقا و خانم با تجربه و خبره در امور املاک
در ‌ مناطق عباس‌آباد _ سهروردی – مطهری _ هفت تیر – بهار و ا‌طراف
برای همکاری در گروه مشاوران املاک د‌کتر ‌لطیفی دعوت می‌گردد.

ساعت کاری: صبح و بعدظهر
پرداخت درصدی
تسویه درجا
با آگهی رایگان

محیط کاری صمیمی، فرهنگی و آموزنده

آدرس آژانس: منطقه 7 – خیابان مفتح شمالی برج مرجان

در صورت عدم پاسخگویی تما‌اس (بعلت مشغله کاری) ، پیامک ارسال شودشماره تماس