مجموعه تخصصی سیب شعبه پاسداران
جهت بهبود و ارتقاء عملکرد نیروی انسانی
از تعداد محدودی جوان
باانگیزه و پرتلاش
دعوت به کار میکند

ما شما را در مسیر تحقق اهداف عالی مالی تان قرار خواهیم داد

پیگیری و تلاش شما تنها سرمایه مورد نیازتان در این حرفه است

تا رسیدن به شغل دلخواهت یک تماس تلفنی فاصله داری

مسئول گزینش و استخدام
آقای حسین زاده

***********
********شماره تماس