باسلام
یک خانم جهت کار مشاور املاک نیازمند هستیم
که آشنایی به کامپیوتر داشته باشد
ساعت کاری از 9 صبح تا 2 ظهر
و از 5 غروب تا 9 شب
که هم حقوق ثابت دارد هم مزایا برای قرار داد نوشتن
املاک قنبری بهارشماره تماس