ولنجک ، زعفرانیه ، محمودیه
ساعت کار : ۲/۳۰ تا ۸شب
دسترسی عالی _ ترجیجأ ساکن منطقه
آشنا با کامپیوتر و تایپ ////

موسوی ( مسکن بزرگ ایفل ولنجک )
تماس ۹ صبح الی ۸ شب
*************شماره تماس