دعوت به همکاری منشی خانم در دفتر املاک آینده
محیط کاری آرام وشیک

آشنا به word وinstagram

حداکثر سن ۳۵

حقوق ثابت۵ میلیون تومان + عیدی+سنوات+پاداش+ اضافه کاری

ساعت کاری ۹/۳۰ الی ۱۸/۳۰
پنج شنبه ۹/۳۰ الی ۱۴

اعیاد وتعطیلات رسمی. تعطیل

دسترسی عالی به مترو وبی آر تی

املاک آینده
خ گاندی بین دوم وچهارم پ۶ املاک آیندهشماره تماس