استخدام منشی – فروشنده – فقط خانم

در حوزه لوازم خانگی
نیازمند خانم آراسته با روابط عمومی خوب .
از ساعت ۹ تا ۶ بعد از ظهر – بیمه دارد.
جهت پر کردن فرم استخدام به آدرس زیر مراجعه فرمایید.
شوش خ فداییان کوچه انصاری (دهم) پلاک ۱۰ شرکت آریا لوتوس مهر
تلفن
حاجی علیشماره تماس