یک شرکت معتبر تامین نیروی انسانی درنظر دارد ۲نفر خانم موجه بین رده سنی ۲۲الی ۴۰سال جهت جوابگویی تلفن استخدام بنماید
ساعت کاری ۸:۳۰الی ۵:۳۰
پنچ شنبه ها تا۳
وجمعه ها تعطیل می‌باشد..
(۲روز آزمایشی)..
توجه کنید :فقط کسانیکه سابقه کار درکاریابی یا تامین نیروی انسانی داشته ویا فوق العاده فن بیان بالایی دارن استخدام خواهند شد..
حقوق بین ۶تا۸ ثابت که طبق رزومه وسابقه کاری شما در مصاحبه مشخص میشود ..
متاهل یا مجرد فرقی ندارد فقط توانایی کاری وازاد بودن تایم کاری شما مهمه
استخدام در لحظه مصاحبه انجام میپذیرد
خواهشمندم مشخصات یا سابقه مرتبط کاری خود را ازطریق واتساپ ارسال فرمایید ..

سپاسشماره تماس