شرایط کار :
منشی خانم با حقوق ثابت
استخدام برای شیفت عصر: 15:30 الی 22:30 (۷ساعت)
حقوق ثابت چهار میلیون و پونصد

مهارت های لازم:
– توانایی ارتباط اجتماعی بالا و خوش برخورد بودن + ظاهری آراسته
– آشنا به فتوشاپ و کامپیوتر
– حداقل سن 23 سال

** همچنین جهت افزایش درآمد خود و توانایی در جذب دانش آموز میتوانید در واحد جذب نیز فعالیت کنید.

حتما قبل از تماس رزومه خود را به واتساپ شماره آگهی ارسال کنید.شماره تماس