لطفا رزومه کاری خود را در واتساپ ارسال کنید
منشی خانم
با فن بیان قوی ظاهری اراسته خوش پوش با
روابط عمومی بالا و وجدان کاری
جهت جوابگوی و تماس تلفنی با مشتری های شرکت

حقوق ثابت ۵ تومن ماه اول بعد ۵۵۰۰
بعد از چندین ماه سابقه تا ۶۵۰۰

جوابگوی به تلفن بازاریابی تلفنی
کار با کامپیوتر بعد از چتد ماه کاری

ساعت کاری ۸/۳۰ صبح الی ۱۶/۳۰عصر

روزهای تعطیل رسمی تعطیل
در غیر اینصورت با اضافه کاری

محیط کاری بی حاشیه با همکاران خانم

سن تا ۳۵ ((فقط مجرد))

ادرس خ افریقای جنوبی پائین تر از چهار راه جهان کودک بین کوچه ۲۱ و ۲۳ پلاک ۵۸ زنگ اول سمت راست طبقه زیر همکفشماره تماس