به یک منشی خانم جهت کار در دفتر فروش
و پذیرش تعمیرات لوازم کامپیوتری نیازمندیم
تایم کاری ۱۱ تا ۷
محل اشرف اصفهانی به سمت پونک
جواب گوی تلفن وارباب رجوع.
رزمه.فقطاز طریق واتصاپ ارسال شود
با تشکر از استخداما عزیز

شماره تماس

اداری و مدیریت, اداری و مدیریت در صادقیه