با سلام به منشی خانم برای تهیه غذا بیرون بر محدوده نیازمندیم
محدوه شهرک غرب سعادت آباد هستیم
جوابدهی تلفن برای سفارشگیری از مشتری
ساعت کار از ۱۰.۳۰ صبح تا ۴.۳۰ بعد از ظهر
محیط کاملا خانوادگی و امن قسمت منشی ها جداست از باقی پرسنل آشپزخانه
کار با کامپیوتر در حد مبتدی بلد باشین کافیهشماره تماس