منشی خانم حتی بدون سابقه
حقوق ۸تا ۱۲میلیون بصورت ثابت
تایم:۱۰تا ۶عصر
۱۱تا ۵عصر
۱۱تا۸شب بصورت غیرحضوری مجازی فقط جوابگویی تلفن و هماهنگی
قراردادی.ثابت ،درصدی
جهت مجموعه شرکت های هلدینگ
شرکت تبلیغاتی، بازرگانی
فعالیت سایت مجازی و غیر حضوری
محدوده دفاتر ولیعصر ،سعادت آباد،توحید
سن بین ۲۰تا۳۵سال
آموزش حین کار
محیطی آرام و صمیمی و بدون حاشیه
امنیت شغلی و پرداخت حتی چند روز یبار
مرتب و منظم و خوش برخورد
ظاهری آراسته و امروزی ،فن بیان قوی
مجرد و بدون حواشی
ارسال مشخصات ب واتساپشماره تماس