مسکن صدرا(بر خیابان اصلی) واقع در مجیدیه شمالی با سابقه ۱۰ سال سابقه درخشان از بین متقاضیان به شرح ذیل استخدام مینماید:

☆روابط اجتماعی بالا
☆پیگیر؛ دارای روحیه کار تیمی و تعامل با همکاران
☆ظاهر آراسته
☆فن بیان بالا جهت جذب مشتری
☆باهوش و پر انرژی

☆☆ ۶ میلیون تومان حقوق ثابت +( در صورت رضایت عملکرد درصدی از واریزی کل دفتر در به حقوق اضافه خواهد شد).
☆☆ حضور نیمه وقت هم امکان پذیر است.
✓ شیفت صبح: ۹/۳۰ تا ۳/۳۰
✓ شیفت عصر: ۳/۳۰ تا ۹ عصر

☆☆☆به ازای هر شیفت ۳ میلیون☆☆☆

☆☆☆ساعات کاری از ۹:۳٠ صبح تا ۹ عصر (ساعت ۲ تا ۳:۳٠ زمان استراحت)

شرایط محیط کاری:
☆☆☆☆محیطی صمیمی و بدون حاشیه
☆☆☆☆ سرویس بهداشتی و آبدارخانه
☆☆☆☆اتاق قرارداد مجزا
☆☆☆☆فاصله تا ایستگاه مترو 5 دقیقه
☆☆☆☆جمعه ها و تعطیلات رسمی تعطیل

☆☆☆☆☆امکان ارتباط واتساپی روی همین خط وجود دارد☆☆☆☆☆شماره تماس