نیازمند منشی خانم با شرایط زیر هستیم
با اخلاق و خوش برخورد ، ظاهری اراسته ، زرنگ و انظباط ، اشنایی سطحی با طراحی پست و وارد به اینستاگرام به صورت اشناییت کامل با پست و هشتک گرفتن کلیپ و … ، تنظیم وقت بیمار ، با محیطی و شغلی اینده دار حتی قابلیت یادگیری موارد کاری دیگر در امور فعالیت در کلینیک ، محیط زنانه و ایمن زیر نظز پزشک خانم

سن حداقل تا ۳۰ سال ، نزدیک به محل کار

هر روز هفته از ۱۰ الی ۶ بعد از ظهر پنج شنبه تا ۴ و جمعه و تعطیلات تعطیل
لطفا جهت برسی و یا ارسال رزومه فقط در واتساب پاسخگو هستیم . سپاسشماره تماس