خانم حداکثر 40 سال
خوش برخورد با روابط عمومی قوی
جهت ادامه فرآیند ،، رزومه خود را فقط از طریق واتساپ ارسال نمایید

شماره تماس

اداری و مدیریت, اداری و مدیریت در میدان انقلاب