مجموعه سفیران قطعه یدک شرکت دانش بنیان جهت رشد و بیشبرد اهداف فنی خود جویای نیروی کار منشی خانوم میباشد .لذا در صورت تمایل جهت کسب اطلاعات بیشتر تماس بگیرید .

حضور شما جهت مصاحبه کاری نشان از مرتفع بودن شخصیت و انگیزه شما برای کار و کسب درامد میباشد لذا در صورتی که نیاز به شغل و خلاقیت و رشد به همراه توانایی کار گروهی دارین لطفا با ما تماس بگیرید

مهارتهای مورد نظر:
فن بیان/محاسبات مقطع دیپلم/کار با کامپیوتر/و……

مراحل استخدام و روش کار به شخص اموزش داده خواهد شد .شماره تماس