منشی مدیر عامل با فن بیان و اعتماد به نفس و شیک و توانمند
ساعت کاری ۹ تا ۵
((لطفا تماس نگیرید ))عکس و مشخصات خود را به شماره واتساپ ارسال کنید
فعالیت شرکت در زمینه واردات و صادراتشماره تماس