رویال نئون ، بزرگترین نئون ساز کشور
برای تکمیل کادر فروش و محتوا خود از یک خانوم و یا آقا مسلط به شبکه های مجازی دعوت به همکاری مینماید .
(در صورت کمبود در موارد زیر، این موارد رو خود مجموعه آموزش خواهد داد)
مسلط به اینستاگرام
اشنایی با شبکه های اجتماعی
داشتن روابط عمومی بالا
حداقل اشنایی با زبان انگلیسی
فعال در کارهای تیمی

⭕️ساعت کاری 8 تا 5
پنجشنبه 8 تا 2
حقوق حدود 4 تا 4.5شماره تماس