منشی مطب زیبایی
خانم
آشنایی به محیط پزشکی و برخورد با مراجعین
بلوار میرداماد جنب مترو
12 الی20( ساعت کاری)
ارسال رزومه به واتس‌آپ( سن،سابقه مرتبط،وضعیت تاهل،عکس پرسنلی،محدوده سکونت،مدرک تحصیلی و…)شماره تماس