منشی و دستیار خانم خوش برخورد روابط عمومی بالا وظاهری امروزی جهت مطب دندانپزشکی
ساعت کاری ۱۰ صبح تا ۳ بعدظهر روزهای یک شنبه تا چهارشنبه
حقوق ثابت هجده میلیون تومان +بیمه پاداش و مزایا
هزینه رفت و امد بر عهده مطب میباشد
پاسخگویی در واتس اپشماره تماس