یک نفر دستیار دنداپزشک خانم در مطب دندانپزشکی
در محدوده سهروردی
ساعات کاری شیفت بعد از ظهر هستش به صورت متغیر
برای دریافت اطلاعات بیشتر در واتساپ پیام ارسال کنید
(حقوق و دریافت پاداش)شماره تماس