۱ – خانم دیپلمه ، فارغ التحصیل یا پیام نور
۲ – کارآموزی تخصصی رایگان همراه حقوق و بیمه
۳ – مطب تخصصی ترمیمی و زیبایی
۴ – محدوده ونک – آفریقا
۵ – جهت افزایش کادر مطبشماره تماس