خانم جهت منشی و دستیار مدیرعامل
حداکثر سن ۳۶
ظاهری آراسته و خوش برخورد
منعطف
حقوق+ پاداش+ مزایا
لطفا رزومه خود را واتساپ ارسال فرمایید

شماره تماس

اداری و مدیریت, اداری و مدیریت در جمهوری