مهندس عمران اقا
مجرد دارای تجربه دفتر فنی
بیمه دارد
کار در زمینه مدیر دفتر فنی شرکت اجرا سقف عرشه فولادی
محیط کار دفتر شرکت
مسلط به رانندگی
مسلط به اتوکد نقشه خوانی
حقوق ماهیانه٨میلیون با بیمه

مسئولیت پذیر

جوان وخلاق خوش برخورد
❌پاسداران گل نبی برج زمرد
فقط
فقط واتساپ پاسخ داده می شود
ترجیحا توانایی رانندگی با موتور

جهت استخدام حتما سفته گرفته می شود

با احترام

بایرایرانیانشماره تماس