مجموعه رستوران های زنجیره ای سوپراستار،جهت تکمیل کادر پرسنلی خود اقدام به جذب تعدادی موتور سوار ( با موتور ) با شرایط زیر می نماید:
✓ بیمه تأمین اجتماعی از روز اول
✓ عیدی و سنوات
✓ مرخصی هفتگی و ماهانه
✓ وعده غذاییشماره تماس