سلام
کارگرمکانیک ماهر ونیمه ماهرباشرایط خوب نیازمندیم:

دردوسطح ماهر ونیمه ماهر

حقوق براساس توانایی وتخصص شما⁉️

ترجیحا ساکن شرق تهران

شرایط سنی ۱۸ تا ۳۰ سال

غیرسیگاری

منظم ومتعهد⛔

⚪تسلط وآشنایی به خودروهای ایرانی وخارجی

⚫مودب وحلال خور

حداقل ۳سال سابقه مفیدخودروهای ایرانی وخارجی

ماشینهای ایرانی وخارجی باهم کار میکنیم با کار فراوان

درصورت عدم پاسخگویی واتساپ پیام دهید.شماره تماس