مزدی دوز نیستیم
>>جهت تکمیل پرسنل کارگاه دوم<<
[ تولیدکننده نیم تنه و تیشرت زنانه ]]]
فرصت رو از دست ندهید
تماس شما = بعد از توضیح و شرح روند کاری با اجرت عالی حتما شروع به کارخواهید کرد
درآمد عالی را با ما تجربه کنید
تعدادی زیگزال دوز ماهر خانم
تعدادی میاندوز کار ماهر خانم
تعدادی چرخکار ماهر خانم
تعدادی بخار کار ماهر خانم حقوق ثابت 6.000.000. تا 8.000.000.تومان در ماه وسط کار ماهر 4.000.000 در ماهشماره تماس