– تماس فقط بصورت ارسال سوابق در پیام رسان واتساپ
– آقا با تسلط کامل به نسخه پیچی
– حداقل 2 سال سابقه کار
– حداکثر سن 35 سال
– مسلط به نرم افزار داروخانه
– مسلط به امور بیمه ها
– او تی سی و مکمل
– روابط عمومی بالا و پر انرژی و منظمشماره تماس