شرکت تک سازه ،طراح و مجری پروژه های ساختمانی
جهت تکمیل تیم اجرایی نصب،به تعدادی نصاب حرفه ای سقف و دیوار کناف نیازمند است.
داشتن ابزار کار کامل ضروری است.
پروژه ها در تهران و کرج هستند.
محلی برای اسکان نیرو وجود ندارد.
برخورد خوب و احترام متقابل شرط ورود به هر کارگاهی است.
شرایط پرداخت با توجه به پیشرفت پروژه،به صورت نقدی تسویه حساب می گردد.شماره تماس