استخدام خانم جهت آشپزی و امور کارهای منزل با اخلاق با حقوق مکفی هفته ای ۳روز کار از ۱۰صبح تا ۲عصر
برای ی خانواده ۲نفره زوج هستیم نیازمندیم
دسرسی عالی ب مترو
لطفا مشخصات خود را وات ساپ یا تماس با تشکر از شما و برنامه دیوارشماره تماس