به یک خانم جهت نظافت محل کار نیازمندیم
مکان: شهرری،غیوری شمالی
ساعت کاری:از۸الی۱۷
برای ۶ روز کاری یک روز تعطیلی هفتگی در اوایل هفته
حقوق ۴،۰۰۰،۰۰۰۰ تومان
محیط کار شاد و امنشماره تماس