یک آقا یا خانم مودب، خوش رو، باانگیزه و آراسته
جهت خدمات و نظافت یک هتل کوچک در نزدیکی میدان هفت تیر.
سن زیر ۳۵ سال
ساعت کار ۷ صبح تا ۶:۳۰
حقوق ۵ میلیون
فقط پیام دهید، در صورت نیاز باهاتون تماس گرفته خواهد شد.شماره تماس