به یک نفر با تجربه در زمینه پیگیری کارهای اداری مربوط به ساختمان های در حال ساخت یا تکمیل شده، در اداراتی مثل شهرداری، آب و برق و گاز، اداره ثبت و غیره نیازمندیم. ارسال رزومه به واتساپ ***********

شماره تماس

اداری و مدیریت, اداری و مدیریت در سعادت‌آباد