تعداد نگهبان با شرایط زیر دعوت به همکاری می‌شود :

جایی خواب رایگان

سه وعده غذای گرم

سه روز مرخصی درماه

حقوق ۸ میلیون به بالا

—-_____—-______—_______—_____–______—

تعدادی پارکبان باشرایط زیر دعوت به همکاری می‌شود

جای خواب

بیمه تامین اجتماعی

بدون محدودیت سنی

حقوق ۵ میلیون به بالاشماره تماس