***تمام استخدامیها برای زیر ۴۰سال ***

حراست کهریزک با بیمه و غذا و سرویس حقوق ۹ الی ۱۰م

حراست رباط کریم با بیمه حقوق ۷۵۰۰

نگهبان تجاری سمت مولوی با بیمه حقوق ۸م

موتورسوار با بیمه و حقوق ۱۰م

حراست سمت کرج با بیمه و غذا و سرویس حقوق ۸۵۰۰

نگهبان ۱۲/۳۶ الهیه با بیمه حقوق ۶م

حراست ۱۲/۱۲ احمد اباد با بیمه و غذا حقوق ۸م

حراست کارخانه چهاردانگه با بیمه و غذا و مزایا حقوق ۹م

حراست ۱۲/۲۴ نیاوران با بیمه حقوق ۷۵۰۰

نگهبان ۸/۱۶ تجاری ولنجک با بیمه، بیمه تکمیلی،غذا حقوق ۷م

خط تولید شرکت دارویی با بیمه،بیمه تکمیلی، غذا، سرویس از پرند حقوق ۹م

نگهبان ۴ تا ۱۲شب حقوق ۶۳۰۰ با بیمه

نگهبان ۱۲/۲۴ ورامین با بیمه حقوق ۶م

نگهبان ۱۲/۲۴ جنت اباد با بیمه و مزایا حقوق ۶م

خدمات مجتمع تجاری با بیمه و غذا و جای خواب حقوق ۸م

نگهبان چیتگر ۱۲/۲۴ حقوق ۷م با بیمه

خط تولید کارخانه اسلامشهر با بیمه، بیمه تکمیلی، غذا حقوق ۹ م

نگهبان با جای خواب، ۳وعده غذا، بیمه حقوق ۵مشماره تماس