با سلام

نیروگاه فاز ۳ جاده قدیم کرج به سمت آزادی بعد از تهرانسر به تعدادی پرسنل فعال و متعهد نیاز دارد

از هموطنان ایرانی که آگهی را با دقت مطالعه کرده اند خواهشمندیم تماس بگیرند

کارگر ساده ۴ نفر
نگهبان شب از ۸ شب تا۸ صب ۱ نفر
انباردار ۱ نفر

در صورت نیاز امکان زیست در قسمت خوابگاه وجود دارد

حقوق طبق قوانین اداره کار
بین ۵ تا ۶/۵ میلیون تومان

ناهار و شام به عهده ی کارفرماشماره تماس