❌❌ شبانه روزی❌❌

1) نیروی خانم زیر 45سال جهت نگهداری از سالمند خانم دارای پارکینسون، حرکت با واکر، شب ها پوشک میشوند به همراه امور منزل و آشپزی جزیی
سالمند همراه همسرشان زندگی میکنند.

حقوق 8/500
هر تعطیلی 500 هزارتومان

2) نیروی خانم 25 الی 45 سال موجه و پرانرژی جهت پرستاری از کودک 9ساله به همراه امور منزل و آشپزی محدوده شهید محلاتی

ساعت کاری 7صبح الی 6
پنجشنبه ها تا ساعت 2

حقوق 7میلیون تومان

❌❌ کار روزانه ❌❌

1) نیروی خانم 50-30 ساله موجه جهت نگهداری از سالمند آقا دارای سوند و پد بهداشتی محدوده 7تیر
ساعت کاری 9صبح الی 5عصر

حقوق 7/500 میلیون تومان

2) نیروی خانم 40-30 ساله جهت نگهداری از کودک 2ساله به همراه امور منزل و آشپزی

حقوق 7/500
هر ساعت اضافه کاری جداگانه مبلغ 35هزارتومان محاسبه میگردد
ساعت کاری 8صبح تا 6
پنجشنبه ها تا ساعت 3

3) نیروی خانم 45-30ساله، مودب و موجه جهت نگهداری از کودک 9ساله دختر، پدر و مادر هر دو شاغل
به همراه انجام امور منزل و آشپزی روزانه
ساعت کاری 7صبح الی 6 عصر
پنجشنبه ها تا ساعت 2
محدوده شهرک شهید محلاتی

حقوق 7/500تومانشماره تماس