یک شرکت ساختمانی معتبر جهت پروژه شهرستان چابهار نیازمند به مهندس برق .تکنسین برق و کارگر ماهر و نیمه ماهر برقکاری ساختمان می باشد،از دوستان عزیزی که حداقل دارای پنج سال سابقه در زمینه برق ساختمان را می باشند،درخواست می شود رزومه خود را از طریق واتساپ ارسال نمایند.
با تشکر مهندس یگانهشماره تماس