5 نفر راننده کمپرسی ، ۱ سرویس کار یا مکانیک با تجربه جهت بارگیری و با مدارک جهت کار در معدن سیرجان همراه با اسکان ، غذا ، بیمه و حقوق (بین ۱۰ تا ۱۱ میلیون ) بسته به مهارت و سلیغه در نگهداری دستگاه فوری نیازمندم.
۱۱ ساعت شیفت کاری
۵ روز مرخصی در ماه
فقط تماسشماره تماس