سالنی تازه تاسیس در منطقه یوسف آباد نیازمند خانمی مجرد .
منظم جهت مدیریت داخلی سالن مورد نیاز است .
ساعت کاری ۱۱ الی ۱۹ یک روز در هفته تعطیل
حقوق حداقل ۸ و نیم بعلاوه پاداش و مزایا
جهت هماهنگی واتساپ پیام بگذارید.شماره تماس