با سلام یک مجموعه غذایی برای تکمیل کادر پرسنلی خود در قسمت اشپزخانه نیرو اقا استخدام میکند

ساعت کار از ۱۱ صبح الی ۱ شب

همراه با دو وعده غذایی

جایی خواب

حقوق ۶۵۰۰۰۰۰

ادرس محل کار
اندرزگو نبش بلوچ شمالیشماره تماس