فست فود دونر گاردن در جهت تکمیل کادر پرسنل خود استخدام مینماید
نوع همکاری:
تمام وقت
شرایط کاری:
ظاهر آراسته و موجه
روابط عمومی خوب
با انگیزه
متعهد به کار

مزایا:
حقوق ثابت به موقع
عیدی و سنوات
جای خواب مناسب (خوابگاه تجهیز)
سه وعده غذا ( صبحانه، نهار وشام)
یک روز اف در هفته
٢.٥ روز مرخصی در ماه
و دیگر مزایا …شماره تماس