به یک همکاری خانم جهت همکاری در برقراری تماس ها و پاسخ به تماسها جهت جذب دانش اموزان نیازمندیم.
کار به صورت تمام وقت میباشد،
اگر نحوه عملکرد ماه اول خوب باشد از ماه بعد پورسانت میدهیم،
میزان تماس روزانه حدود صد عدد.
اگر از روابط عمومی بالایی برخوردارین حتما پیام بدینشماره تماس