به دونیروی خانم و آقای تحصیل کرده برای شیفت پذیرش:

نیروی آقا یا خانم تحصیلکرده برای شیفت شب پذیرش:
ساعت کاری ۹ شب تا ۹صبح
حقوق ۶میلیون و پونصد هزار تومان برای شروع
بیمه عیدی سنوات پاداش اضافه کاری
یک روز آف در هفته

به یک خانم یا آقای پرستار یا ماما یا تکنسین داروخانه جهت شیفت چرخشی با حقوق حداقل ۷ میلیون تومان بایک روز آف در هفته نیازمندیم.

دستیار پزشک
ساعت کاری ۱۵ تا ۳ شب
با حقوق ۶میلیون و نیم
یک روز آف در هفته
و
مسئول بستری (تزریقات بلد باشد)
ساعت کاری از ۱۰ صبح تا ۱۰ شب
۶ میلیون تومان بعلاوه پورسانت
یک روز آف در هفته

رزومه خود را در واتساپ یا چت استخداما ارسال کنید.
لطفا تماس نگیرید

شماره تماس

درمانی و زیبایی و بهداشتی, درمانی و زیبایی و بهداشتی در سعادت‌آباد