خانومی آراسته و مرتب و خوش برخورد تا ۴۰سال برای وپذیرایی و نظافت در دفتر کار معتبر ساعت کاری ۳تا ده شب برای شیفت بعدظهر ( فقط خانوم ) حقوق پنج میلیون وپنصدتمام توضیحات داده شده لطفا پیام ندیدن در صورت تمایل به همکاری تماس بگیرین پیام جواب داده نمیشودشماره تماس