نیروی خدماتی
جهت کار در آبدارخانه شرکت کامپیوتری نیازمندیم .ترجیها بازنشسته ساعت کار از 10 صبح تا 7 عصر . تماس فقط تا ۷ عصر حقوق 4 میلیون

شماره تماس

سرایداری و نظافت, سرایداری و نظافت در میدان ولیعصر