به تعدادی نیروی با انگیزه و متعهد برای بخش خدمات در کافه ای محدوده عباس آباد دعوت به همکاری میگردد.
امکان استخدام اتباع با پاسپورت و کارت اشتغال
ساعت کاری ۷ صبح تا ۷ شب
۱ روز در‌هفته آفشماره تماس