در این مجموعه فقط گیربکس های اتوماتیک تعمیر و باسازی میشود
نیاز به نیروی اشنا به خودروهای اتوماتیک
حقوق از سه میلیون به بالا بسته به توانایی ها
اینده کاری تضمینی به شرط ثابت کردن برادری
جای خواب برای نیروی اتباع و شهرستانی
ساعت کاری از هشت تا هشت
ایام تعطیل مجموعه تعطیل میباشد
اضافه کار فراوان برای انها که دنبال درامدی بالا هستند
اوردن سفته ضمانتی و مدارک شخصی شناسایی الزامی میباشدشماره تماس