نیروی کار خانم زیر 40 سال جهت کار در آشپزخانه در محیطی زنانه نیازمندیم. داشتن سرعت در کار الزامی است. ساعت کار 10/30 الی 7 بعدازظهر. آشپزخانه فقط جمعه ها تعطیل می باشد. فقط تماس تلفنی پاسخگو می باشم.شماره تماس