نیازمند نیروی کار جهت کار در کترینگ
1- خانم جهت منشی و کمک در بسته بندی و پک غذا
دارای روابط عمومی قوی
ساعت کار 11صبح تا 5 عصر
حقوق ماهیانه چهار میلیون تومان
2- نیروی آقا جهت نظافت و انجام امور داخلی کترینگ
ساعت کار 9صبح تا 6 عصر
حقوق ماهیانه طبق اداره کار
بدون جای خواب
غیر سیگاری،منظم و مسئولیت پذیرشماره تماس